Taksäkerhet


DITT TAK ÄR EN ARBETSPLATS

Och det ställs höga krav på den!

Vi ser till att ditt tak blir en säker arbetsplats.

Med taksäkerhetsprodukterna vi jobbar med är det tryggt att ta sig fram och arbeta på taket. Alla produkter och montering följer de regler och bestämmelser som finns. Olika myndigheter såsom Boverket och Arbetsmiljöverket påverkar vad som krävs.

Taksäkerhetsprodukterna gör det till exempel möjligt för arbetsgivare, sotare, anställda, fastighetsägare och annan servicepersonal att säkert kunna arbeta och underhålla fastighetens tak.

Taksäkerhetsprodukter behövs för att förflyttning och arbete på taket ska vara säkert och enkelt. Enligt föreskrifterna måste byggnaderna ha fast förankrade taksäkerhetsprodukter och alla installationer med underhållsbehov måste kunna nås längs fasta gångar.

Tveka inte på att ringa oss, om du är osäker angående säkerheten på ditt tak.