Miljö


Följande är vad vi strävar efter när det kommer till miljöfrågor.

Vi skall kontinuerligt sträva efter att minimera miljöbelastningen inom verksamheten och förebygga skador på miljön genom att:

Återvinna och återanvända material inom verksamheten.

Erbjuda våra anställda arbetsplatser som i minsta möjliga mån påverkar miljön negativt och ge utbildning i miljöfrågor som berör verksamheten.

Ställa miljökrav på våra underleverantörer.

Arbeta aktivt för att utveckla verksamheten för att använda processer och material som minskar den negativa miljöpåverkan.

Lagar och förordningar skall vara ett minimikrav för verksamheten.

Allt avfall som vi producerar som vi inte kan återanvända tar miljöföretaget Ragn Sells hand om.