Blästring


Blästring avlägsnar rost, smuts, färg och olika beläggningar på ett effektivt sätt. Men det är också en effektiv förbehandling inför rostskyddsmålning.

Genom blästring skapas små strukturer i ytan som ger bättre förutsättning för vidhäftning, därmed ökar ytbehandlingens kvalitet och livslängd.

Ofta handlar det om blästring av metalliska material som stål, rostfritt stål och aluminium.

Vi arbetar med ett flertal blästringsmetoder, som anpassas efter yta, syfte och önskat resultat. Förutom torrblästring och våtblästring har vi utrustning för dammfri blästring, spongetblästring, vilket betyder dammfri eller nära på dammfri blästring.

De vanligaste objekten vi åker ut till är plåttak, broar, räcken, men vi säger inte nej till en ny utmaning!